A view to the future (Blogi)

2 min read

Generatiiviinen tekoäly on mahdollisuus päivittäistavarateollisuudelle

2.10.2023 23:07

2000-luvun alussa päivittäistavarateollisuus nojasi Suomessa vahvasti AC Nielsenin ScanTrack-tietoon valikoima-, hinnoittelu- ja promootiopäätösten tekemisessä, kuten muualla maailmassakin. Tämä tieto toimi yhteisenä kielenä koko arvoketjussa, auttaen toimijoita ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja asiakkaiden tarpeita.

Vuoden 2008 jälkeen tilanne kuitenkin muuttui radikaalisti. Kun ScanTrack -tieto sellaisenaan hävisi, joutuivat useimmat tekemään päätöksiä puutteellisemman tiedon varassa. Tiedolla johtaminen kärsi, ja vain harvoilla toimijoilla oli riittävät resurssit, oikeat kumppanit ja metodiikka, joilla luoda vastaava tai jopa parempi tietopohja tukemaan päätöksentekoa.

Kuluneen vuoden aikana vähittäismyyntitiedon saatavuus on parantunut merkittävästi ja nyt dataa on taas tarjolla myös tavarantoimittajille. Haasteena on edelleen se, että suurella osalla toimijoista ei välttämättä ole resursseja hyödyntää saatavilla olevaa dataa, ja suurillakaan toimijoilla tiedosta ei aina saada jalostettua käyttökelpoista päätöksentekoa tukevaa muotoa. Erityisesti alueellisen kysynnän ja sen täyttämisen käytännön keinojen ei koeta löytyvän perinteisen raportoinnin keinoin.

Markkina- ja myyntidatan saatavuus ja historiaan perustuvat raportit eivät yksin riitä. Kunkin päätöksen optimaalinen tekeminen edellyttää tietomallia, joka kytkee eri tietokokonaisuuksista kokonaisvaltaisen ja pitävän kuvan, ottaa huomioon alueelliset eroavaisuudet kysynnässä ja tarjonnassa. Tietomallin tulee edelleen kytkeytyä analytiikka- ja optimointimallikokonaisuuteen, joka rikastaa sen edelleen näkymäksi tulevaisuuteen, nostaa esiin liiketoimintapotentiaalin ja listaa keinokirjon potentiaalin lunastamiseksi.

Tämän myötä potentiaali on tunnistettavissa perinteisten käyttöliittymien ja dashboardien avulla ilman vahvaa erityisosaamista ja näin nostaa tiedolla johtamisen kyvyn uudelle tasolle. Tulokset ovat selattavissa kymmenien ja satojen eri vaihtoehtojen ja muutamien skenaarioiden joukosta. Päätösten perustelut ovat edelleen koottavissa ymmärrettävästi, keskeiset näkökulmat löytyvät kattavista dashboard -näkymistä.

Kun tietopohja on näin kunnossa ja se on linkitetty analytiikkaan, joka pystyy vastaamaan päätöksenteon vaatimuksiin, olemme jo ajan hermolla. 2020-luvun mahdollisuudet ovat valtavat, ja tekoälyn aika tarjoaa monia kerroksellisia ratkaisuja. Näillä ratkaisuilla kaikenkokoiset toimijat voivat kilpailla tasavertaisesti, sillä päätöksentekosuositukset ovat saatavilla suoraan päättäjille hyödynnettäväksi.

Juuri tässä kohtaa astuu esiin generatiivinen tekoäly, jonka hyödyt ovat konkreettisia myös kaupan alalla. Kaikki tietävät ChatGPT:n, joka on generatiivisen tekoälyn tunnetuin tuote: Generatiivinen tekoäly vie työskentelyn tehokkuuden vielä askelen pidemmälle ja aidosti demokratisoi analytiikan ja datan hyödyntämisen.

Se ei vaadi käyttäjältä alun perin tavararyhmähallinnan mittareiden syvällistä ymmärtämistä eikä taitoa käyttää monimutkaisia työkaluja tai dashboardeja. Parhaat päätökset perusteluineen löytyvät käyttöliittymän kanssa keskustelemalla. Käytännössä riittää, että osaa kirjoittaa ja ymmärtää valikoimien ja hintojen merkityksen omasta ja asiakkaan näkökulmista.

Tekoälyn avulla valikoimat, hinnat ja promootiot optimoiva suunnittelutyö voidaan käydä keskustelemalla, sarjana kysymyksiä ja vastauksia. Skenaarioiden vertailu ja parhaan päätöksen perustelut eri sidosryhmien näkökulmasta kootaan yhdessä sarjassa osana päätöksentekoa.

Jos olet asettanut tavoitteeksi kasvattaa myyntiä ja tuottoa, ja haluat tunnistaa kasvun lähteet ja lunastuskeinot paremmin kuin koskaan ennen, niin nyt on aika aloittaa matka generatiivisen tekoälyn maailmaan. Tämä tekoälyn aika antaa mahdollisuuden tehdä älykkäitä päätöksiä sarjassa ja löytää uusia tapoja menestyä kilpailluilla markkinoilla. Se tarjoaa tekoälyä hyödyntäville mahdollisuuden olla jaksosta toiseen alueensa paras päätöksentekijä.

Generatiivinen tekoäly ei ainoastaan muuta sitä, miten teemme päätöksiä valikoiman,  hinnoittelun ja promootioiden suhteen, vaan se mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen aiempaa tehokkaammin ja auttaa viemään liiketoiminnan kannattavuuden uudelle tasolle.

Haluatko tietää lisää, varaa tapaaminen.

Book a meeting

kauppa-alueellinen-kysyntä-1

 

Featured