A view to the future (Blogi)

Toni Jormalainen


Recent Posts

2 min read

Tieto ei ole itseisarvo vaan työväline

By Toni Jormalainen on 16.10.2019 9:32

Atria Suomi Oy:n strategiapäivityksessä asetettiin haasteellinen tavoite: yrityksen tulee olla kuluttajamarkkinatiedon paras hyödyntäjä niin, että tuotekehitystä, brändiä ja myyntiä johdetaan yhteiseltä tietopohjalta. Edessä oli siten ei vain raportointiin vaan koko liiketoiminnan johtamiseen vaikuttava projekti.

Continue Reading
2 min read

Toimiva raportointi parantaa tuottavuutta

By Toni Jormalainen on 10.10.2019 16:09

Tiedolla johtamisen lähtökohtana on antaa käyttäjille heidän tehtävien ja päätöksenteon helpottamiseksi niitä tukevaa tietoa. Kun prosessissa olevat eri päätöksentekopisteet tunnistetaan ja niille annetaan mittarit, voidaan tieto linkittää näihin prosesseihin. Lukemattomissa tietokannoissa, Exceleissä ja erilaisissa tekstitiedostoissa löytyy dataa usein enemmän kuin tarpeeksi. Mutta miten hajautettu ja pirstaleinen tieto saadaan palvelemaan tätä tarkoitusta? Kysymykseen vastaa Houston Analyticsin paluumuuttaja, BI Lead roolissa aloittanut Toni Jormalainen.

Continue Reading

Featured